��� 10 - ������������� ������������� �������� 10-�� ����������

��������� � ������ ��������� ���������� ��� ��������, ������������������ � ������ �������� (H28*)

H28.0* ������������� ��������� (E10-E14+ � ����� ��������� ������ .3)

H28.1* ��������� ��� ������ �������� ����������� �������, ������������� ������� � ���������� ������ �������, ������������������ � ������ ��������

��������� ��� ��������������� (E20.-+) ��������� ��� ��������������� ������� � ������������� (E40-E46+)

H28.2* ��������� ��� ������ ��������, ������������������ � ������ ��������

������������� ��������� (G71.1+)

H28.8* ������ ��������� ���������� ��� ��������, ������������������ � ������ ��������

����� � MK�-10

����� �� ������:

����� �� ���� ��� 10:

����� �� ��������

������ ���-10

 1. ��������� ������������ � ������������ �������
 2. ���������������
 3. ������� �����, ������������ ������� � ��������� ���������, ����������� �������� ��������
 4. ������� ����������� �������, ������������ ������� � ��������� ������ �������
 5. ����������� ������������ � ������������ ���������
 6. ������� ������� �������
 7. ������� ����� � ��� ������������ ��������
 8. ������� ��� � ������������ ��������
 9. ������� ������� ��������������
 10. ������� ������� �������
 11. ������� ������� �����������
 12. ������� ���� � ��������� ���������
 13. ������� ������-�������� ������� � �������������� �����
 14. ������� ����������� �������
 15. ������������, ���� � ������������ ������
 16. ��������� ���������, ����������� � ������������� �������
 17. ���������� �������� [������ ��������], ���������� � ����������� ���������
 18. ��������, �������� � ���������� �� �����, ���������� ��� ����������� � ������������ �������������, �� ������������������ � ������ ��������
 19. ������, ���������� � ��������� ������ ����������� ����������� ������� ������
 20. ������� ������� �������������� � ����������
 21. �������, �������� �� ��������� �������� ��������� � ��������� � ���������� ���������������
 22. ���� ��� ������ �����

 

� ������ ������������� ������������� �������� 10-�� ���������� (���-10) ������� ��� ������ ����������� �������� ��� ����� ��������������, ������ ��������� ��������� � ����������� ���������� ���� ��������, ������ ������.

���-10 �������� � �������� ��������������� �� ���� ���������� �� � 1999 ���� �������� ��������� ������ �� 27.05.97�. �170

����� � ���� ������ ���������� (���-11) ����������� � 2017 ����.